Các hội đồng

Hội đồng chuyên môn

Trợ lý GIáo sư Brian Wong

Ông Brian Wong là một Trợ lý Giáo sư nổi tiếng tại Khoa Triết học Đại học Hong Kong và một cá nhân xuất sắc trong giới tranh biện. Ông Brian Wong đã từng là thành viên Ban cố vấn cho ấn phẩm sinh viên lớn nhất của Đại học Oxford và từng là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Giải vô địch tranh biện các trường đại học Bắc Mỹ và Châu Âu. Ông đã huấn luyện chương trình tranh biện của Trường Cao đẳng Eton, Anh Quốc trong vòng 4 năm và là người Trung Quốc gốc Hồng Kông đầu tiên lọt vào bán kết mở của Giải vô địch tranh biện các trường đại học thế giới (2020).

Chia sẻ