ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI TIẾNG NÓI XANH

Cuộc thi hùng biện – tranh biện “Tiếng nói Xanh” là sân chơi tri thức để các bạn trẻ thể hiện bản lĩnh tư duy – sáng tạo, tạo nên những thay đổi tích cực, góp phần thúc đẩy, lan tỏa lối sống xanh, hướng đến một tương lai xanh và bền vững cho tất cả mọi người

Lưu ý: Thông tin cá nhân của thí sinh sẽ được bảo mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích cuộc thi. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin này cho mục đích khác mà không có sự đồng ý của thí sinh.

những câu có * là những câu bắt buộc