Result

Final Result

Talk Green Future - First Season

Winners:


LifeSphere 

Phạm Bằng An (Foreign Language Specialized School, Hanoi) and Nguyễn Trần Minh Khuê (Chu Van An High School, Hanoi)

Nấm Cao

Đỗ Phúc Nhật Minh (Vinschool Smart City, Hanoi) và Ngô Trí Dũng (Vinschool The Harmony, Hanoi)

Runners Up:


The Storm

Phạm Ngân Hà và Nguyễn Ngọc Linh (Vinschool Smart City, Hanoi)

Mầm Chồi Lá 

Võ Thế Dũng và Lê Đinh Bảo Ngọc (Luong Van Chanh High School for the Gifted, Phu Yen)