Kết quả

Kết quả chung cuộc

Tiếng nói Xanh - Mùa 1

Giải Nhất:


Đội Nấm Cao

Đỗ Phúc Nhật Minh (Vinschool Smart City, Hà Nội) và Ngô Trí Dũng (Vinschool The Harmony, Hà Nội)

Đội LifeSphere 

Phạm Bằng An (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Hà Nội) và Nguyễn Trần Minh Khuê (Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội)

Giải Nhì:


Đội Mầm Chồi Lá 

Võ Thế Dũng và Lê Đinh Bảo Ngọc (Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên)

Đội The Storm

Phạm Ngân Hà và Nguyễn Ngọc Linh (Vinschool Smart City, Hà Nội)