MỐC THỜI GIAN

Vòng Đăng Ký

02/11/2023 - 09/12/2023

  • Hình thức: TRỰC TUYẾN
  • Công bố kết quả: 18/12/2023
Vòng Sơ Khảo

18/12/2023 - 05/01/2024

  • Hình thức: TRỰC TUYẾN
  • Công bố kết quả: 15/01/2024 (miền Bắc) và 22/01/2024 (miền Nam)
Vòng Đối Đầu

Hà Nội:
24/02/2024

TP. Hồ Chí Minh:
02/03/2024


  • Hình thức: TRỰC TIẾP TẠI HÀ NỘI & TP. HỒ CHÍ MINH
  • Công bố kết quả: 06/03/2024
Vòng Tranh Hạng

23-24/03/2024

  • Hình thức: TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI VÀ GRAND WORLD, OCEAN CITY
  • Công bố kết quả: tại Lễ trao giải tối ngày 24/03/2024