Các hội đồng

Hội đồng chuyên môn

Giáo sư David Dapice

Ông David Dapice hiện là chuyên gia kinh tế của Chương trình Việt Nam tại Trường Kennedy của Đại học Harvard. Ông đã làm việc chủ yếu ở Đông Nam Á từ năm 1971 với hầu hết công việc ở Indonesia, Việt Nam và Myanmar. Ông là giáo sư kinh tế tại Đại học Tufts từ năm 1973 đến năm 2016 và giữ chức chủ nhiệm khoa. Ông công tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và kinh tế vĩ mô. Ông đã tư vấn trực tiếp cho các chính phủ và thông qua Viện Phát triển Quốc tế Harvard, Quỹ Rockefeller, Ngân hàng Thế giới, USAID và UNDP.

Chia sẻ