Các hội đồng

Hội đồng chuyên môn

PGS. TS. Nguyễn Hồng Quân

TS. Nguyễn Hồng Quân hiện là Phó giáo sư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn đồng thời sinh hoạt chuyên môn tại Trung tâm Quản lý Nước và biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và tài nguyên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. TS. Quân nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý nguồn nước, giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong đô thị, nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững trong 20 năm qua. TS. Quân quan tâm đến cách tiếp cách tiếp cận liên-/xuyên ngành trên cơ sở hợp tác với các nhà khoa học trong nước, quốc tế, với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

TS. Quân đã tham gia, chủ trì đề tài dự án cấp địa phương, quốc gia, quốc tế (ví dụ: chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn vùng Tây Nam Bộ, nghiên cứu trường hợp điển hình tại tỉnh Bến Tre”). TS. Quân cũng tích cực công bố công trình tại các tạp chí, hội nghị trong nước và quốc tế, trong đó bao gồm hơn 60 bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus.

Chia sẻ