Các hội đồng

Hội đồng cố vấn

Tiến Sĩ Lê Thái Hà

Tiến sĩ Lê Thái Hà hiện là Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture và là Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh. Trước đó, Tiến sĩ Thái Hà đã có gần 3 năm làm Giám đốc Nghiên cứu và Giảng viên Cao cấp tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam và 7 năm làm Giảng viên Cao cấp tại Đại học RMIT Việt Nam. Chuyên ngành nghiên cứu của bà gồm kinh tế năng lượng, kinh tế môi trường và kinh tế ứng dụng.

Tiến sĩ Thái Hà đã công bố khoảng 70 bài báo nghiên cứu khoa học trên các tạp chí học thuật quốc tế uy tín, bao gồm nhiều tạp chí hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế ứng dụng, kinh tế năng lượng và môi trường. Theo xếp hạng của các chuyên gia thuộc Đại học Stanford được đăng trên tạp chí khoa học PLoS Biology vào năm 2021, và nhà xuất bản Elsevier vào năm 2022 và 2023, Tiến sĩ Thái Hà có tên trong top 1% các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong tất cả lĩnh vực khoa học và là nhà nghiên cứu nữ người Việt duy nhất ở trong xếp hạng này. Bà cũng là thành viên trẻ nhất (và là nữ duy nhất) của Hội đồng khoa học kinh tế nhiệm kỳ 2022-2024 của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) (trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Chia sẻ