Các hội đồng

Hội đồng cố vấn

Bà Đỗ Thuỳ Dương

Bà Đỗ Thùy Dương hiện là Giám đốc Trung tâm Đào tạo Văn hóa của Tập đoàn Vingroup. Năm 2008, bà đã sáng lập TalentPool – giải pháp tư vấn hàng đầu về quản lý và phát triển lãnh đạo tại Việt Nam, với tầm nhìn thúc đẩy khả năng tiềm ẩn trong mỗi người và hỗ trợ họ trên hành trình lãnh đạo, với mục tiêu làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bà tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm lãnh đạo đáng kể từ các trường đại học hàng đầu như Harvard, Oxford, và ENA. Bà đã phát triển nhiều chương trình lãnh đạo và mô hình lãnh đạo nữ thành công, và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Bà Đỗ Thùy Dương cũng đạt được nhiều thành công trong việc hỗ trợ phụ nữ lãnh đạo, phát triển cá nhân và khởi nghiệp.

Chia sẻ