Các hội đồng

Hội đồng cố vấn

Tiến Sĩ Morgan Carroll

Tiến sĩ Morgan Carroll hiện là Giám đốc ESG tại VinFast. Ông chịu trách nhiệm lãnh đạo việc thực hiện và phát triển Chiến lược ESG toàn cầu của VinGroup và VinFast, nhằm mục tiêu cải thiện sự bền vững trong tất cả hoạt động kinh doanh.

Với chuyên môn sâu trong lĩnh vực Kinh doanh và An toàn, Sức khỏe, Môi trường (SHEQ), Tiến sĩ Morgan Carroll đã có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn khai thác khoáng sản lớn như Barrick Gold, Anglo Ashanti, Placer Dome, Baker Hughes/Western Geophysical. Ông cũng từng làm việc trong ngành khách sạn và bất động sản ở các vị trí chiến lược, bao gồm quyền Giám đốc Điều hành và Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn cầu. Ông có bằng Tiến sĩ về Kinh doanh từ Đại học Harris và bằng Cử nhân từ Đại học Capetown. Ông đã giảng dạy tại nhiều trường đại học uy tín.

Chia sẻ